كتاب «وضعیت اقلیت‌ها در ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل» توسط نشر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما منتشر شد.

در این کتاب با رویکرد تبیینی، حقوقی و رسانه ای به «جایگاه و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل»، «وضعیت اقلیت های قومی، نژادی، زبانی و ملی در ترکیه از منظر حقوق بین الملل، از جمله: کردها، ارمنی ها، اقلیت‌های قفقازی تبار در ترکیه (نظیر چرکس ها، لازی ها، گرجی ها، آبخازها، آسی ها، آبازین ها)، بالکان تبارها، عرب‌تبارها، اقلیت‌های ملی در ترکیه (نظیر یونانی ها، ایرانی ها، افغان ها، آلمانی ها، اویغورهای چینی)، کولی‌های ترکیه و ترک‌تبارهای افریقایی»؛ «وضعیت اقلیت های مذهبی در ترکیه از منظر حقوق بین الملل از جمله: علویها، شیعیان جعفری، مسیحیان (ارمنی، کاتولیک، ارتدکس، کلدانی، سریانی، گرجی و آسوری)، یهودیان، دونم ها، ایزدیها»؛ «رویکرد ترکیه به اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی»؛ «جایگاه اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در اسناد بالادستی ترکیه»؛ «رویکرد ترکیه به اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی با تاکید بر دوره آک‌پارتی»؛ «رویکرد احزاب اصلی مخالف به اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی»؛ «مواضع اقلیت های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه درباره وضعیت و حقوق‌شان»؛ «گزارش های نهادهای بین المللی و منطقه ای و احکام محاکم اروپایی در موضوع اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه»؛ «ابعاد و مصادیق اجرا یا نقض حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی، ملی و مذهبی در ترکیه بر اساس اسناد بین المللی حقوق اقلیت‌ها»؛ پرداخته شده است.

    كتاب «وضعیت اقلیت ها در ترکیه از منظر حقوق بین الملل»، توسط دکتر احمد کاظمی نوشته شده و در چهار فصل   در 182 صفحه به زيور طبع آراسته شده است.

     انتشار این کتاب بمنظور تبیین حقوقی و علمی وضعیت اقلیت‌ها در ترکیه در شرایطی صورت می گیرد که طی سالهای اخیر فعالیت موسسات دولتی و رسمی مطالعاتی ترکیه برای بازنمایی منفی از وضعیت مترقی اقوام و اقلیت ها در ایران و همچنین رویکردهای پان ترکیسم تهاجمی ترکیه و باکو علیه ایران در بعد از جنگ دوم قراباغ و تحرکات این دو کشور برای اجرای دالان موهوم و تورانی ناتو و از بین بردن مرز تاریخی ایران و ارمنستان، افزایش یافته است.

     احمدکاظمی نویسنده این کتاب پیش از نیز چندین مقاله علمی –پژوهشی در حوزه حقوق بین الملل و اوراسیا از جمله «تعریف اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر»، «آینده پژوهشی تطور مفهوم اقلیت در ادبیات و مباحث حقوق بین‌الملل»، «اقلیت‌های اوراسیایی تبار ترکیه از منظر حقوق بین الملل»، «تاثیر نظریه چندفرهنگ‌گرایی بر تطور مفهوم اقلیت در حقوق بین الملل»، «حمایت از سربازان و نیروهای خودی در مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی (بررسی تطبیقی حقوق بین الملل و اسلام)»؛ «ارزیابی وضعیت اشغال قراباغ از لحاظ حقوق بین الملل»، «توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بین‌الملل»،«جنایات بین‌المللی عربستان سعودی در یمن و چگونگی نقش‌آفرینی دیوان بین‌المللی کیفری»، «همکاری باکو و ریاض در پیشبرد پان آذریسم» و «جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قراباغ: اهداف و پیامدهای ژئوپلیتیکی» منتشر کرده است.

   از این نویسنده، پیش از این کتاب‌های امنیت در قفقازجنوبی (۶۳۰ صفحه) و پان ترکیسم و پان آذریسم (۲۷۳ صفحه) و مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی حقوق بشر (531 صفحه) به چاپ رسیده است. 

    بر اساس این گزارش انتشارات پژوهش هاي كاربردي برون مرزي صدا و سيما به آدرس arc.irib.ir آمادگي دارد در جهت كمك به توليد محتواي علمي در حوزه هاي برون مرزي با محوريت ديپلماسي عمومي و رسانه اي و مطالعات روابط، سياست، ارتباطات و حقوق بين الملل، كليه آثار مرتبط با اين زمينه ها كه با ماموريت هاي موضوعي رسانه هاي برون مرزي ارتباط داشته باشد و هزينه هاي مالي آن از سوي متقاضيان تقبل گردد، منتشر نماید.

مرداد ۳۱, ۱۴۰۱ ۰۷:۳۹ Asia/Tehran