پژوهش «گسترش ناتو به سوی شرق: پیامدها و چشم انداز آن با (تاکید بر رویکردهای رسانه ای)» در آبان ماه 1401 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

نگاهی به بازتعریف اهداف ناتو پس از فروپاشی شوروی؛ دوره بندی گسترش ناتو به سوی شرق، رویکرد و دلایل ناتو برای گسترش به سمت مرزهای روسیه؛ وجوه اشتراک و افتراق میان دیدگاه آمریکا، انگلستان و اروپا پیرامون گسترش ناتو؛ نگاه روسیه به گسترش ناتو به شرق؛ ابعاد نقض تعهدات ناتو در قبال روسیه در رویکرد گسترش به سوی شرق؛ پیامدهای گسترش ناتو به شرق در سطوح منطقه ای و بین المللی؛ جنگ اوکراین و تاثیر آن بر گسترش ناتو؛ چشم انداز گسترش ناتو تا سال 2027؛ رویکرد رسانه ای آمریکا و انگلستان در خصوص گسترش ناتو؛ گسترش ناتو به سوی شرق از منظر اندیشکده ها و صاحبنظران؛ به همراه پیشنهادات رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

پژوهش «گسترش ناتو به سوی شرق: پیامدها و چشم انداز آن با» به اهتمام واحد پژوهش‌های کاربردی برون‌مرزی و توسط دکتر ابراهیم معراجی و با نظارت علمی حسن بهشتی پور کارشناس ارشد مسایل بین الملل نگاشته شده است.

 

آبان ۲۲, ۱۴۰۱ ۰۹:۰۶ Asia/Tehran