پژوهش «چشم انداز مناسبات افغانستان و پاكستان و پيشنهادهاي رسانه اي برون مرزي» در آبان ماه 1401 توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

مهمترين متغيرهاي روابط پاكستان و افغانستان در قالب نظريه معماي امنيت، تبیین مهمترین متغيرهاي تاثيرگذار بر روابط پاكستان و افغانستان ( از جمله: خط مرزي دیورند، حضور و نفوذ هند در افغانستان، مساله نفوذ پاکستان به منطقه آسیای مرکزی، فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان، مساله پشتونستان و جدایی طلبان بلوچ در افغانستان و ...)؛ فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان و تأثیر آن بر روابط پاکستان و افغانستان، افغانستان و مسئله بلوچستان پاکستان، تاثير فعاليت هاي تروريستي داعش در افغانستان بر مناسبات كابل – اسلام آباد، روابط گروه تروریستی داعش خراسان با تحریک طالبان پاکستان، نگاه مردم افغانستان به پاكستان، چشم انداز مناسبات افغانستان و پاكستان و سناريوهاي محتمل، تاثير چشم انداز مناسبات افغانستان و پاكستان برآمريكا؛ روسيه؛ چين، هند، تركيه، ايران و چشم انداز مناسبات افغانستان و پاكستان از منظر اندیشکده های بین المللی و صاحب نظران، به همراه پیشنهادهای رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

پژوهش «چشم انداز مناسبات افغانستان و پاكستان و پيشنهادهاي رسانه اي برون مرزي» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی توسط دكتر زهرا محمودي و با نظارت علمی دکتر نوذر شفيعي نگاشته شده است.

آبان ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۵:۴۱ Asia/Tehran