پژوهش «نظم نوین بین المللی وجایگاه محور مقاومت، چین و روسیه در آن با تاکید بر رویکردهای رسانه ای» در آبان 1401 توسط پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما منتشر شد.

مفهوم نظم و نظام در روابط بین الملل؛ مشخصه‌ها و ویژگی‌های نظم نوین بین المللی و چالش‌هاي کنونی نظام بین الملل؛ نظم جدید بین المللی و جایگاه چین در آن (اهداف چین در نظام بین الملل، جایگاه کنونی چین در عرصه نظام بین الملل، اقدامات و رویکردهای چین برای تقویت نقش و جایگاه این کشور در نظام بین الملل)؛  نظم جدید بین المللی و جایگاه روسیه در آن (وضعیت کنونی روسیه در نظام بین المللی؛ رویکردها و اقدامات سیاست خارجی و امنیتی روسیه در دوره گذار به نظم نوین بین المللی)؛ نظم جدید بین المللی و نقش و جایگاه ایران و محور مقاومت درآن؛ ویژگی های محور مقاومت در نظم نوین المللی؛ گفتمان مقاومت:چالش با نظام یکجانبه گرایی و استقرار نظمی نوین و عادلانه در عرصه روابط بین الملل؛ نظم جدید بین المللی و نقش و جایگاه ایران، محور مقاومت، روسیه و چین در آن از منظر اندیشکده های بین المللی، به همراه پیشنهادات رسانه ای از جمله ارکان اصلی این پژوهش است.

پژوهش «نظم نوین بین المللی وجایگاه محور مقاومت، چین و روسیه در آن با تاکید بر رویکردهای رسانه ای» به اهتمام واحد پژوهش های کاربردی و توسط دکتر نورالدین اکبری و با نظارت علمی دکتر حسین آجورلو نگاشته شده است.

آبان ۳۰, ۱۴۰۱ ۱۲:۰۶ Asia/Tehran